Vi ønsker med dette prosjektet å følge opp barn og unge over tid. Bruk av hund i terapi er ikke nytt, men har gradvis oppnådd større anerkjennelse i både helse- og skolevesenet.

 

Metalheads against bullying (MAB) har inngått et samarbeid med Ann-Jonette Friberg, en dyktig hundeinstruktør vi har kjent i mange år. Hun har to hunder av rasen Siberian Husky; Tuna og Marve.

Tuna er utdannet besøkshund, og skal senere i år opp til eksamen som terapihund. Marve er Tunas sønn på 15 mnd som er under opplæring som besøkshund. Opplæringen gjøres på Dyrebar Omsorg og Norges Miljø-og Biovitenskaplige Universitet.

Når en hund er godkjent besøkshund har den gjennomgått en grundig mentaltest for å se om hunden er egnet til oppgaven. I tillegg får eieren omfattende kursing. Opplæring som terapihund innebærer en spissing av dette, hvor eieren blir trent opp i å jobbe mye mer målrettet med hunden. Måten vi vil bruke hund på er å lære barn og unge hvordan en hund kommuniserer; vi vil ta dem med ut i skogen på overnattinger, og siden dette er trekkhunder vil vi også kunne tilby helgeturer med sledekjøring, snørekjøring osv. Vi ønsker å lage forskjellige hinder- og rebusløyper, der svarene skal gis ved en kommando på hund osv. Det er også viktig for oss at barn og unge får lov til bare å sitte stille, klappe og kose med hunden uten at noen behøver å si noe.

Hund kan være et godt virkemiddel når tradisjonell terapi ikke har ønsket effekt. Den brukes da gjerne som et tilskudd til eksisterende behandling. Det som gjør hunden så godt egnet i jobben med mobbing er at mange av de som blir utsatt for dette har mistet tilliten til mennesker fullstendig. Hunder dømmer ikke, de ler ikke og bryr seg ikke om manglende merkeklær eller arr på armene. Det gjør noe med deg når du mestrer en stor hund og kan senke skuldrene og bare være til.

 

I løpet av første driftsår håper vi å kunne gi et tilbud til opptil seks barn/unge, enten enkeltvis eller i grupper på to til tre deltagere. Tilbudet vil gis til barn og unge der foreldre/foresatte tar kontakt med oss. Vi vil gjøre en evaluering av hver enkelt søker, hvor vi blant annet vil se på hvilke andre tiltak som har blitt forsøkt og om interessen for hund og natur er til stede. I så fall kan dette opplegget ha nytteverdi for den unge.

MAB vil stå for organiseringen av opplegget til hver enkelt deltager, i tett samarbeid med Ann-Jonette. Det er viktig for oss at rammene rundt dette er så trygge som mulig, og vi vil involvere foreldre/foresatte i hele prosessen.

 

Hovedfokuset er at barn og unge skal kose seg på tur. Ann-Jonette er godt kjent i Østmarka, og kjenner til mange plasser som egner seg til både helgeturer i telt og dagsturer. Hun har også mulighet til å ha med seg enkeltpersoner hvor de lærer andre hundesporter som lydighet, agility, spor osv.

Formålet med dette prosjektet er at barn og unge skal få bedre selvtillit, selvfølelse, mestringsfølelse og ikke minst kose seg med hund og naturopplevelser.

 

Alle som jobber for MAB må signere en taushetserklæring og alle personopplysninger vil bli behandler i henhold til gjeldende personvernlovgiving.